۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

سرمقالهزویا واژه ای ست کردی به معنای آزادی و نویسندگان این نشریه بدان جهت این نام را انتخاب کرد ه اند که آزادی فردی را باور دارند.
زویا بدان جهت که نشریه ای آنارشیستی ست تلاش می کند مروج اندیشه های آزادی خواهانه و برابری طلبانه باشد که در جهت نفی هر گونه سلطه اعم از قردی و جمعی و دولتی و انباشت سرمایه گام بر می دارد.
ما آنارشیست ها بر خلاف تقکرات دولتی و حزبی هدفمان حکومت کردن و کسب قدرت سیاسی نمی باشد چرا که بر این باوریم اینگونه تفکرات ناشی از سنت ارباب رعیتی ست.
ما نه کسی را سرور خود می دانیم و نه می خواهیم سرور کسی باشیم.
ما خواهان مشارکت همگانی و مستقیم مردم در سرنوشت خود و اداره جامعه در تشکلات خودگردان داوطلبانه اجتماعی,سیاسی هستیم به این جهت که توده های مردم را نادان و ناتوان فرض نمی کنیم.
زویا با باور به تغییر و با اتکا به نیروی خودمان اما همگام با یکدیگر و با اراده مصمم که سرنوشت خود را خودمان تعیین کنیم و نه حزب و دولت امید دارد که بتواند نقشی در خور اهمیت ایفا کند.


جمعی از نویسندگان آنارشیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر